[Read] ➳ Ir apsiniauks žvelgiantys pro langą (1 dalis) By Saulius Tomas Kondrotas – Instaposter.us

Ir apsiniauks žvelgiantys pro langą (1 dalis) Popular E Book, Ir Apsiniauks Velgiantys Pro Lang 1 Dalis Author Saulius Tomas Kondrotas This Is Very Good And Becomes The Main Topic To Read, The Readers Are Very Takjup And Always Take Inspiration From The Contents Of The Book Ir Apsiniauks Velgiantys Pro Lang 1 Dalis , Essay By Saulius Tomas Kondrotas Is Now On Our Website And You Can Download It By Register What Are You Waiting For Please Read And Make A Refission For You

www.kondrotas.com 2004 m LRS leidykla i leido S T Kondroto prozos rinktin Meil pagal Juozap , kurioje yra ir nauj autoriaus tekst S T Kondroto meninis pasaulis pakl sta ne prastiems tikrov s suvokimo d sniams, o rib ne inan iai vaizduot s laisvei Istorinis laikas pasirodo vos keliomis detal mis, jo abstrahuotame pasaul vaizdyje veikiantys mon s pana s mitinius persona us, kurie k nija tam tikr aistr ar id j Vaizduodamas persona likimus ir moralinius kazusus, S T Kondrotas naudoja biblinius simbolius, siu etus, istorijos, mitologijos motyvus Romanuose be pagrindin s fabulos vystoma daugyb kit siu etini linij Tekstas konstruojamas kaip nenutr kstantis vairialypis dialogas, kur kartais pinama detektyvin intriga, filosofiniai apm stymai ir nerimuotai poezijai artimi pasa ai Pasaulis atrodo nerealus kaip sapnas, ta iau keistai baisus d l ai kiai ap iuopiamo tikrumo S T Kondrotas yra bene baroki kiausias lietuvi ra ytojas aisminga, neafektuota retorika, daugiaprasm s metaforos, ironija, krik ioni k ir pagoni k mit , simboli , vaizd i sintez , archai ki, magi ki u kalb jimai, tanki, sutir tinta kalba ir stenografin kalba, altas racionalaus ir iracionalaus mogaus psichologijos skerspj vis ir mistikos, pasak ulini dugne radusios laim na lait s pasaulis Magi kojo arba mitinio realizmo pasaulis Vygandas iuk ius.

13 thoughts on “Ir apsiniauks žvelgiantys pro langą (1 dalis)

  1. says:

    tai, matyt, pirmasis lietuvio autoriaus romanas, kur teko skaityti ir, matyt, tai romanas, kur vert t paskaityti daugeliui.tekstas oponuoja skaitytojo m stym , kad ir koks jis b t savitas, kad ir kiek pakryp s tai ne iaip g du...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *