[EPUB] ✸ Tiesa – laukinis žirgas Author Juozas Grušas – Instaposter.us

Tiesa – laukinis žirgas Knyg Sudaro Trys Dramos K Riniai Tragi Ka Komedija Mykolas Glinskis , Drama Pasaka Virgail , Absurdi Ka Tragikomedija Suomi Ka Pirtis Visas Tris Dramas, Pasak Autoriaus, Jungia Mogaus Esm S Ir Tiesos Ie Kojimas, Gilinimasis Mogaus Dvasi.

Juozas Gru as 1901 m lapkri io 29 d ad i nuose, iauli vals ius 1986 m gegu s 21 d Kaune Lietuvos dramaturgas, prozininkas, vert jas, eseistas, kult ros veik jas Nuo 1925 m skelb periodin je spaudoje apsakymus, feljetonus Pirmasis apsakymas Lelijos sapnas pasirod jaunimo urnale Ateitis 1926 m., Nr 4 Pasira slapyvard iu Juozas Kriau 4 Kelet m nesi redagavo katali

10 thoughts on “Tiesa – laukinis žirgas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *