!!> Read ➮ Mūsų slaptieji ir dramblys bute ➲ Author Algimantas Čekuolis – Instaposter.us

Mūsų slaptieji ir dramblys bute Joks Karas Neb Na Pana Us Ankstesn Viename Apkasai Ir Kavalerija, Kitame Jau Tankai Ir Aviacija Dar V Liau Lazeriai Ir Zvimbaliai Mon S Genial S, Visada Sugalvos, Kaip Gudriau U Mu Ti Vienam Kit.Tokio Karo Kaip Afganistane Irgi Iki Iol Nebuvo Jo Negalima Laim Ti Bet Ir Nesiekiama Laim Ti Tradicine Prasme U Grobti Teritorij , Valdyti Al Ten Ginamos Mogi Kosios Vertyb S Kartais Jos Ginamos Nerangiai Ir Nevykusiai O K Padarysi Algimantui Ekuoliui Tai A Tuntas Karas, Kur Jis Vienaip Ar Kitaip Steb Jo Jis Pirmasis, Gal J S Pasi I R Ti Karo Afganistane Mechanizm Ir Net Slapt J Kariuomen S Dalini Darb Apie Tai Para Ioje Knygoje Nieko Negindamas, Nieko Nesmerkdamas Taip, Kaip Yra.Susir Pinusiam Pasauliu Skaitytojui Knygoje Yra Dar 40 Tem Pasaul Ap Musi Finans Kar Tin Pasmerkta Nedarbui Arba Laikiniems Darbams Jaunoji Karta Iurp S, Bet Ma Ai Inomi Nesenos Praeities Faktai Netelpan Ios Prastus R Mus M S Dien Eimos Problemos Gri Vantys Mitai Mokyklos Be Vadov Li Visiems Mokytojams Reik S Keistis Yra Net Vyno Ir Alaus Istorija.Algimantas Gudrauja Skaitome, K Jis Ra O Apie Pasaul , Ir Nepastebime, Kad Tai Apie Lietuv ,Taip Lengviau Teisyb Praryti.

Algimantas Jurgis ekuolis Lietuvos urnalistas, ra ytojas, keliautojas.Gim kaimo mokytoj eimoje 1948 m baig Vilniaus suaugusi j gimnazij 1953 m baig Maskvos Maksimo Gorkio literat ros institut.1953 1964 m dirbo vejybos laivuose j reiviu, tapo vidutiniojo tralerio bocmanu Per t laik ra apsakymus ir knygas i kuri 8 i leistos Nuo 1959 m SSKP narys 1966 m baig vakarin J

10 thoughts on “Mūsų slaptieji ir dramblys bute

  1. says:

    Tai penktoji ir saky iau geriausia mano perskaityta autoriaus knyga Mane visada labai domino karo tematika, o ioje knygoje tai pagrindin tema inoma gausu ir kit tem buvo labai domu ir malonu skaityti apie Lietuvos pasidid iavim Aitvarus, o v liau perei...

  2. says:

    ia turb t net nereikia nieko pasakoti 5 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *